Układy i elementy hydrauliczne napędów mechanizmów roboczych żurawi samojezdnych

Władysław Bortkiewicz

"Układy i elementy hydrauliczne napędów mechanizmów roboczych żurawi samojezdnych"

2003, s. 197

Praca przedstawia zagadnienia dotyczące tworzenia struktur i projektowania układów napędów hydraulicznych ciężkich żurawi samojezdnych, analizę dynamiki mechanizmów roboczych w procesach przejściowych, zalecenia doboru elementów oraz układów roboczych i sterowniczych. Podaje sposoby zmniejszenia dynamiki pracy mechanizmów roboczych w oparciu o wyniki z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Zobacz spis treści

Zmieniony ( 16.05.2014. )