Okres 27.12.2017 - 02.01.2018 r. wolny od pracy w Spółce
Informujemy, że w dniach 27.12.2017 - 02.01.2018 r. pracownicy Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. nie pracują.
Zmieniony ( 08.01.2018. )