Wynik zapytania ofertowego na Ochronę i dozór mienia PIMB Sp. z o.o.
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 5.12.2017 r.
Zmieniony ( 07.02.2018. )