Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zawiadomienia