Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018
Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzib± w Kobyłce zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. za rok 2017 i 2018.

Tre¶ć ogłoszenia
Zmieniony ( 08.09.2017. )