14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w Spółce
Informujemy, że dzień 14 sierpnia 2017 r. jest w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. dniem wolnym od pracy.