Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści SIWZ 13.07.2017 ( pdf)
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (pdf)
Zmieniony ( 07.02.2018. )