Dostawa w formie leasingu finans. wycinarki CNC
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:

Zmiana treści SIWZ 13.07.2017 ( pdf)
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (pdf)
Wyjaśnienie do SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie terminu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. II
Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. III
Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. IV
Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. V

Wniosek do przedłużenia terminu związania ofertą
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zmieniony ( 07.02.2018. )