Wydział Produkcyjno - Usługowy
Wydział Produkcyjno - Usługowy oferuje następujące usługi:
 1. Budowa i remonty żurawi samojezdnych;
 2. Budowa i remonty podnośników platformowych;
 3. Budowa i remonty maszyn roboczych;
 4. Zabudowa żurawi na podwoziach samochodowych;
 5. Wykonanie złącz obrotowych elektrycznych do 60 torów;
 6. Wykonanie złącz obrotowych hydraulicznych do 17 kanałów;
 7. Wykonanie układów jazdy po szynach do pojazdów;
 8. Wykonanie konstrukcji stalowych przestrzennych w tym podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego;
 9. Obróbka skrawaniem;
 10. Spawalnictwo;
 11. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna;
 12. Obróbka ręczna i prace montażowe.
Wydział posiada uniwersalne wyposażenie techniczne pozwalające na wytwarzanie wyrobów różnorodnych pod względem konstrukcji, wielkości masy, ilości i części eksploatacyjnych od półfabrykatów do gotowych maszyn, spełniając indywidualne wymagania klientów.
  Podstawowymi procesami technologicznymi realizowanymi w trakcie wytwarzania są:
 • obróbka skrawaniem,
 • procesy spawalnicze,
 • obróbka cieplna i cieplno-chemiczna,
 • obróbka ręczna i prace montażowe.

Obróbka skrawaniem

  Posiadamy uniwersalne obrabiarki umożliwiające wykonanie różnych rodzajów obróbki wiórowej w tym m. in.:
 • obróbki elementów typu tuleja, cylinder, wałek, koło zębate itp.., na obrabiarkach uniwersalnych;
 • obróbki korpusów odlewanych i spawanych oraz konstrukcji przestrzennych;
 • wiercenie otworów w tym na wiertarce współrzędnościowej;
 • szlifowanie wałków, płaszczyzn, otworów.

  Obróbka wiórowa obejmuje m. in.:
 • obróbkę wytaczarską o max gabarytach 1500x12000mm; 1800x2500mm;
 • szlifowanie płaszczyzn o długości do 1000mm i szerokości do 300 mm;
 • szlifowanie wałków o średnicy do 360 mm i długości do 1500 mm, masa do 300kg;
 • nacinanie uzębień kół zębatych o module 1 ÷ 8 mm, wysokości uzębienia 200 mm, średnicy 800 mm;
 • prace tokarsko - frezarskie w tym: toczenie do długości 5000 mm, max średnica toczenia 1380 mm na długości do 400 mm.

Procesy spawalnicze


Podstawową metodę w procesach spawalniczych stanowi spawanie półautomatami w osłonie gazów metodą MIG i MAG.
Głównie wykonujemy spawanie stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.
Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniające do modernizacji i naprawy elementów urządzeń dźwignicowych, żurawi i podestów ruchomych.
Zatrudniamy spawaczy posiadających uprawnienia spawalnicze wg EN 287.1.

Obróbka cieplna

  Prace wykonywane w zakresie obróbki cieplnej obejmują:
 • obróbkę cieplną objętościową elementów o masie do 400 kg i wymiarach max O 600x900 mm ze wszystkich gatunków stali ( w tym w atmosferze ochronnej);
 • obróbkę cieplno-chemiczną w zakresie nawęglania, węgloazotowania, azotowania;
 • obróbkę cieplną metali kolorowych (przesycanie i starzenie)
 • obróbkę cieplna stali szybkotnących.

Obróbka ręczna i prace montażowe

W zakresie obróbki ręcznej i prac montażowych wykonujemy:

 • cięcie na gilotynie - grubość cięcia do 13 mm i długość 3000 mm,
 • cięcie ręczne plazmą do grubości 45 mm,
 • cięcie ręczne i półautomatyczne tlenem o grubości do 3000mm,
 • zaginanie do grubości 10 mm i długości 3000 mm,
 • montaż układów hydrauliki siłowej i sterowniczej,
 • montaż żurawi przenośnych na różnego typu pojazdach samochodowych,
 • remonty żurawi samojezdnych,
 • wykonawstwo urządzeń nietypowych,
 • wykonawstwo konstrukcji nośnych do urządzeń specjalnych.

  Instytut posiada komórki konstrukcyjno-badawcze, co pozwala na :
 • opracowanie koniecznej dokumentacji,
 • przeprowadzenie badań funkcjonalnych, wytrzymałościowych, trwałościowych i stateczności,
 • badań homologacyjnych pojazdów,
 • badań dopuszczania do ruchu w kraju i za granicą pojazdów zmodyfikowanych.
Zmieniony ( 03.07.2017. )