Pytania i odpowiedzi oraz zmiana w treści ogłoszenia
Zamieszczamy do pobrania pytania i odpowiedzi oraz zmianę ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na: Ochronę i dozór mienia Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana w treści ogłoszenia
Zmieniony ( 24.04.2017. )