Protokół z otwarcia ofert
W dniu 1.03.2017 r. o godzinie 10:10 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę miału węgla kamiennego".


Link do protokołu.
Zmieniony ( 24.03.2017. )