Plan poł±czenia spółek
Plan poł±czenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 wrze¶nia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z póĽn. zm.), przez Zarz±dy Spółek:

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzib± w Warszawie
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzib± w Poznaniu
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzib± w Poznaniu
 5. Biuro Studiów i Projektów Ł±czno¶ci „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie
 6. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzib± w Kobyłce
 7. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzib± w Kutnie
 8. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzib± w Męcince
 9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzib± w Iławie
 10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzib± w Rybniku
 11. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzib± w Otwocku
 12. WITAR S.A. z siedzib± w Poznaniu.

Dokument do pobrania:
Plan poł±czenia spółek
Zmieniony ( 22.12.2016. )