Zaprzestanie prowadzenia działalności przez OSKP
W związku z postawieniem Spółki w stan likwidacji, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WWL001 zaprzestała prowadzenia działalności.
Zmieniony ( 17.11.2015. )