Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
Treść ogłoszenia