19. listopada 2014r. dniem wolnym od pracy w Spółce
Informujemy, że dzień 19. listopada 2014r. jest w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. dniem wolnym od pracy.
Zmieniony ( 08.01.2018. )