Dopuszczenie jednostkowe pojazdu - informacja o procedurze
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - chłodnia
dopuszczenie jednostkowe pojazdu samochód cięzarowy z żurawikiem samozaładowczym
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - podnośnik koszowy
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - żuraw samochodowy
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - beczkowóz
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - podwozie
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - przyczepa jednoosiowa
dopuszczenie jednostkowe pojazdu - podwozie z żurawiem samozaładowczym
Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej TD-5ms-027-4/13 z dnia 28 października 2013 r. Spółka została wyznaczona jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych typu i dopuszczeń jednostkowych pojazdów:
 1. w zakresie homologacji do:
  a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla
  kategorii pojazdów: M, N i O,

  b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla
  kategorii pojazdów: M, N, O,

  c) przeprowadzania:
  - kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii:
  M, N i O
  - kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla
  pojazdów kategorii: M, N, O;
 2. w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: M, N i O;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r, poz. 408)
o dopuszczenie jednostkowe może ubiegać się pojazd:
 1. przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,
 2. na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu.
W celu przeprowadzenia dopuszczenia jednostkowego należy przedstawić:
 1. wniosek/zamówienie o przeprowadzenie badań pojazdu w celu potwierdzenia spełnienia warunków lub wymagań technicznych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 28 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r., poz. 408);
 2. dokument informacyjny stosowny dla odpowiedniej kategorii (M, N lub O) pojazdu;
 3. wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów;

Po wstępnej weryfikacji przekazanych dokumentów, następuje przekazanie pojazdu do badań.
Badania pojazdu mogą być przeprowadzone w siedzibie jednostki badawczej lub w wyznaczonym przez zlecającego miejscu.

Istnieje możliwość, aby Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. złożył w imieniu wnioskodawcy komplet dokumentów do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

W tym przypadku wnioskodawca powinien dodatkowo dostarczyć:
 1. Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu;
 2. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
 3. kopię dowodu własności pojazdu.
Formularze do pobrania:

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. wykonuje od kilkunastu lat badania homologacyjne. Posiada w swoim dorobku ponad 500 wykonanych badań na podstawie, których pojazdy uzyskały w Ministerstwie właściwym do spraw transportu świadectwa homologacji.

Oferujemy konkurencyjne terminy i czas realizacji badań, konsultacje techniczne, opinie techniczne, indywidualne podejście do klienta, a także możliwość negocjacji cen.


Zmieniony ( 06.04.2016. )