Jednostka uprawniona do badan homologacyjnych typu i dopuszczeń jednostkowych pojazdów.
Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej TD-5ms-027-4/13 z dnia 28 października 2013 r. Spółka została wyznaczona jako jednostka uprawniona do badan homologacyjnych typu i dopuszczeń jednostkowych pojazdów:
1) w zakresie homologacji do:
a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla kategorii pojazdów: M, N i O,
b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla kategorii pojazdów: M, N, O,
c) przeprowadzania:
- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O
- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O;
2) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: M, N i O;
Zmieniony ( 22.11.2013. )