Przedłużenie ważności certyfikatów ISO 9001 i AQAP 2110
Po raz kolejny Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp z o.o. został pozytywnie oceniony w trakcie auditu potwierdzającego ważność certyfikatów na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami stawianymi w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz dokumentu NATO AQAP 2110:2009.
Certyfikaty wydane przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej zostały przedłużone do 4 marca 2016r.
Zmieniony ( 10.05.2013. )