Udział Spółki w Targach BUMASZ 2012
W ostatniej dekadzie stycznia br. Spółka uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne dotyczące pojazdu specjalnego –żurawia samojezdnego typu TRAM 190, wyróżnionego w XIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości 2011, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W trakcie Targów Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. zorganizował seminarium naukowe nt.: „Wymagania techniczne dla maszyn budowlanych”, na którym zostały wygłoszone referaty:

  • Bezpieczeństwo użytkowania dźwignic - prof. dr inż. Wojciech Sobczykiewicz
  • Wybrane zagadnienia prowadzenia dyrektyw Unii Europejskiej w konstrukcji maszyn na przykładzie maszyn produkowanych przez Hutę Stalowa Wola S.A. – dr inż. Piotr Mendelowski
  • Maszyny. Aktualne przepisy europejskie - mgr inż. Henryk Zawadzki
  • Pojazdy specjalne – wymagania dotyczące dopuszczenia do eksploatacji - mgr inż. Wojciech Tkaczyk


Zmieniony ( 02.02.2012. )