POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Rozwijająca się współpraca z ukraińskim Naukowo - Technicznym Stowarzyszeniem „Podjomnyje Soorużenija” zaowocowała podpisaniem, w dniu 4 stycznia 2012 r., pomiędzy Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. a Naukowo - Technicznym Stowarzyszeniem „Podjomnyje Soorużenija” porozumienia o współpracy w dziedzinie oceny zgodności wyrobów, systemów zarządzania i uznawania procedur zgodności.
Zawarcie Porozumienia wychodzi naprzeciw dążeniom Ukrainy do zharmonizowania krajowych systemów oceny zgodności z Dyrektywami UE.
Podpisanie Porozumienia poprzedzone było, zorganizowanym przez Spółkę, seminarium nt.: „System certyfikacji wyrobów na Ukrainie”. Referat wygłosił Prof. dr inż. N.N. Andrijenko – Prezesa Zarządu NTA „Podjomnyje Soorużenija”.
Zmieniony ( 12.01.2012. )