Nowa monografia
Ukazała się nowa monografia z serii wydawniczej omawiającej zagadnienia dotyczące napędów hydraulicznych stosowanych w maszynach roboczych, wydawanej od kilku lat przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Autorem monografii p.t. Napędy hydrauliczne maszyn roboczych. Struktury, Dynamika, Elementy jest doc. dr inż. Władysław Bortkiewicz, wieloletni pracownik naukowy Instytutu. Monografia zawiera problematykę związaną z napędami hydraulicznymi maszyn roboczych ciężkich, tworzeniem struktur i projektowaniem napędów oraz sterowań układów hydraulicznych, analizę dynamiki mechanizmów roboczych w procesach przejściowych, opis właściwości elementów oraz zalecenia odnośnie ich doboru w mechanizmach roboczych.
Opiniodawcą był prof. dr hab. inż. Wacław Kollek.
Monografię wydano we współpracy z firmą Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Informację o możliwości nabycia wydawnictw Instytutu uzyskać można pod nr tel. (22) 786 18 51.
Zmieniony ( 22.08.2011. )