Napędy hydrauliczne maszyn roboczych. Struktury, Dynamika, Elementy


Władysław Bortkiewicz

"Napędy hydrauliczne maszyn roboczych. Struktury, Dynamika, Elementy"

2010, s.407

Monografia zawiera problematykę związaną z napędami hydraulicznymi maszyn roboczych ciężkich, tworzeniem struktur i projektowaniem napędów oraz sterowań układów hydraulicznych, analizę dynamiki mechanizmów roboczych w procesach przejściowych, opis właściwości elementów układów oraz zalecenia odnośnie do ich doboru w mechanizmach roboczych.

Zobacz spis treści

Zmieniony ( 16.05.2014. )