Nowy żuraw samochodowy dla ratownictwa technicznego w komunikacji miejskiej
Po kilkudniowych pomyślnych próbach odbiorczych prowadzonych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (duże opady śniegu) w dniu 1 grudnia 2010 r. nastąpiło przekazanie, wykonanego w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.   w   ramach zamówienia publicznego, do firmy Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. nowego żurawia samochodowego TRAM 191
o maksymalnym udźwigu 19 ton.

TRAM 191 jest pierwszą w Polsce konstrukcją wdrożoną do produkcji po wieloletnim okresie braku aktywności innowacyjnej polskich producentów urządzeń dźwigowych w tej grupie maszyn.
Żuraw przeznaczony jest do usuwania skutków awarii i wypadków z udziałem niskopodłogowych, wieloczłonowych tramwajów przegubowych nowej generacji, które w coraz większym zakresie stanowią wyposażenie polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
Zabudowany na kołowym podwoziu terenowym firmy SCANIA żuraw posiada oryginalny dodatkowy układ jazdy po torach z napędem hydrostatycznym. W układach sterowania ruchami roboczymi i zapewnienia bezpieczeństwa pracy żurawia w szerokim zakresie zastosowano elementy i zespoły elektroniczne ułatwiające pracę operatora maszyny. Żuraw wyposażony został w nowatorski system kontroli wysuwu podpór, monitorowania ruchów roboczych maszyny i ustawienia wózków szynowych wraz z ich wizualizacją na ekranie znajdującym się w kabinie.
Z uwagi na charakter pracy żurawia ,w sytuacjach awaryjnych, w konstrukcji maszyny zastosowano podwójne układy sterujące umożliwiające pracę żurawia w przypadku nieprawidłowego działania zespołów elektronicznych.
Żuraw TRAM 191 to następna maszyna w ofercie Instytutu obejmującej rodzinę pojazdów specjalnych dla ratownictwa technicznego: żurawie samochodowe TRAM 125, pojazdy specjalne – podesty ruchome do naprawy tramwajowych sieci trakcyjnych MONTRAKS, pogotowia torowe POTEKS i pojazdy specjalne przeznaczone do transportu przewodów trakcyjnych na szpulach TRANSKAB.

Zmieniony ( 10.12.2010. )