Wyróżnienie Instytutu w konkursie "Lider Transportu Szynowego 2010"

Jury konkursu „Lider Transportu Szynowego 2010” pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. inż. Janusza Dyducha przyznało wyróżnienie, w kategorii infrastruktura, Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. za kołowo-szynowy pojazd specjalny – podest ruchomy typu MONTRAKS 6PS przeznaczony do budowy, naprawy i konserwacji tramwajowej sieci trakcyjnej. Konkurs zorganizowany był przez redakcję czasopisma TRANSPORT I KOMUNIKACJA pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Kolejnictwa i Forum Transportu Szynowego.

Prezes Zarządu Spółki - Andrzej T. Machniewski odebrał wyróżnienie w dniu 9 listopada 2010 r. w trakcie IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Otwarty rynek kolejowy w Polsce”, która odbyła się w Domu Technika w Warszawie.
Zmieniony ( 19.11.2010. )