35-lecie Polsko-Ukraińskiej współpracy w dziedzinie żurawi samojezdnych
Na zorganizowanym przez Spółkę w dniu 11.06.2010 r. Seminarium naukowym, z okazji 35 rocznicy współpracy naukowo - technicznej pomiędzy Polską a b. ZSRR w dziedzinie ciężkich żurawi samojezdnych, Prezes Zarządu Spółki Andrzej T. Machniewski oraz Prezes Zarządu Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia „Podjomnyje Soorużenija” z Odessy (Ukraina) profesor N.N. Andrijenko przedstawili historię oraz osiągnięcia współpracy w sferze projektowania i badań oraz produkcji żurawi.

W podsumowaniu podkreślono konieczność współpracy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. a partnerem ukraińskim w zakresie zaprojektowanych i produkowanych przez Spółkę, nowoczesnych żurawi samojezdnych i pojazdów specjalnych dla ratownictwa technicznego, które mogłyby być sprzedawane na rynku ukraińskim.

Podkreślając ogromny wkład polskich specjalistów w rozwój przemysłu ciężkich żurawi samojezdnych profesor N.N. Andrijenko podziękował wszystkim przedstawicielom polskim współpracującym w zakładami w Odessie, wyróżniając szczególnie Prezesa Zarządu Andrzeja Machniewskiego, któremu wręczył Odznakę honorową Mera miasta Odessa.
Dla podtrzymania współpracy w dziedzinie żurawi samojezdnych oraz innych urządzeń dźwigowych, w dniu 11.06.2010 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. a ukraińskim Naukowo-Technicznym Stowarzyszeniem „Podjomnyje Soorużenija” podpisano Porozumienie o współdziałaniu.
Zmieniony ( 05.07.2010. )