BEZPIECZNE MASZYNY = BEZPIECZNA BUDOWA
Liczba wypadków przy pracy w Polsce, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jest bardzo duża w porównaniu z innymi krajami. Maszyny budowlane już z racji swojego charakteru pracy stwarzają zagrożenia. Tym bardziej więc pracodawcy opłaca się użytkować bezpieczny sprzęt.
Problemom bezpieczeństwa technicznego maszyn budowlanych w fazie produkcji i użytkowania poświęcona była debata: Bezpieczne maszyny = bezpieczna budowa, zorganizowana w dniu 13 maja 2010 r., w czasie trwania targów AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO i TIL w kieleckim centrum konferencyjnym przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Targi Kielce Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Inframedia.


Moderatorem była Pani Anna Krawczyk, wydawca miesięcznika „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie.
Na początku obrad wystąpił Prezes Zarządu Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Andrzej T. Machniewski omawiając problematykę rynku maszyn budowlanych i ich bezpieczeństwa.

Debata składała się z dwóch części. W pierwszej części, której tematem były wymagania stawiane producentom maszyn w aspekcie zmian w przepisach europejskich, wystąpili:

- Robert Chudzik - Wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego, omawiając zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa technicznego dźwigów i żurawi.
- Andrzej Ciozda – Dyrektor Biura Rozwoju Huty Stalowa Wola SA, który przedstawił wymagania dla bezpieczeństwa
maszyn do robót ziemnych.

Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci:
- Ralf Wezel, Sekretarz Generalny Europejskiego Komitetu Maszyn Budowlanych ( CECE),
- Wojciech Sobczykiewicz, profesor Politechniki Warszawskiej,
- Paweł Rajewski, ekspert ds. dyrektywy maszynowej Urzędu Dozoru Technicznego,
odpowiadali na zadawane przez uczestników debaty pytania.


W części II pod hasłem - bezpieczne maszyny na placu budowy, wystąpili:
- Piotr Dziadura - Kierownik Działu BHP Budimex SA, który omówił problematykę bezpieczeństwa na budowie w ocenie
wykonawcy w aspekcie maszynowym,

- Waldemar Zajączkowski - Nadinspektor Sekcji Prewencji w Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Kielcach, który zanalizował i ocenił rynek maszyn pracujących na budowach.

W dyskusji, po wystąpieniach głos zabierali zaproszeni eksperci:
- Daria Krawczyk, główny specjalista ds.BHP, Skanska - NDI JV,
- Mariusz Gielniewski, menadżer Zespołu Sprzętu, Skanska - NDI JV,
- Iwona Kaganiec, menadżer Departamentu Jakości, BHP i Środowiska Mota-Engil Central Europe S.A.
Na zakończenie debaty odbyła się ogólna dyskusja na temat bezpieczeństwa na placu budowy i wymagań dotyczących maszyn budowlanych zawartych w przepisach Unii Europejskiej.
Zmieniony ( 21.05.2010. )