STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
DECYZJĄ MINISTRA GOSPODARKI NR 17/Org/09 z dnia 1 października 2009 r. wydaną w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. Nr 116, poz. 730) Spółka uzyskała status centrum badawczo-rozwojowego.
Zmieniony ( 26.02.2010. )