Artykuł pt.Control strategy of the hybrid drive for vehicle mounted aerial work platform
W amerykańskim czasopiśmie naukowym „Automation in Construction” Nr 18 (2009) ukazał się artykuł pt.: „Control strategy of the hybrid drive for vehicle mounted aerial work platform”, którego autorami są pracownicy Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Janusz Krasucki i Andrzej Rostkowski oraz Politechniki Warszawskiej Łukasz Gozdek i Michał Bartyś.
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem napędów hybrydowych w pojazdach specjalnych typu MONTRAKS produkowanych w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. dla potrzeb przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

Zmieniony ( 13.02.2009. )