Dane rejestroweStatus prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS : 0000302817;
Kapitał zakładowy: 6.300.000 zł
REGON: 141384698
NIP: 125-00-00-237
Konto: BANK PEKAO SA O/Wołomin 38 1240 6074 1111 0000 4999 2487


Nadzór właścicielski: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
plac Trzech Krzyży 3/5, 00-926 Warszawa

Zmieniony ( 06.06.2018. )