Badania stateczności bocznej pojazdów prowadzone są w celu:

  • określenia zgodności pojazdów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami Regulaminu 111 EKG ONZ,

  • określenia zgodności podnośników hydraulicznych dla straży pożarnej z wymaganiami normy PN-EN 1777:2005,

  • określenia zgodności autobusów z wymaganiami Dyrektywy 2001/85/WE,

  • określenia granicznego kąta wywrotu pojazdów ratowniczo gaśniczych i pojazdów wojskowych,

  • sprawdzenia stateczności wózków widłowych, ładowarek i pojazdów,

  • wyznaczenia wysokości położenia środka ciężkości

Parametry stanowiska:

  • Wymiary płyty wychylnej - 16000mm / 660 mm

  • Maksymalny kąt podniesienia - 50°

  • Dopuszczalna masa badanego pojazdu - 40 t

Zmieniony ( 18.11.2013. )