Badania tensometryczne konstrukcji żurawi, maszyn budowlanych i pojazdów

Badania tensometryczne podzespołów nośnych maszyn i konstrukcji naczyń ciśnieniowych prowadzone są w PIMB od 1966 roku.

Prace analityczne i badawcze wykonywane są przez personel o wieloletniej praktyce przeszkolony w najlepszych firmach.

Stosowane są najnowsze zdobycze techniki pomiarowej i najlepsze materiały, dzięki czemu dokładność pomiarów nawet w badaniach poligonowych jest bardzo dobra.


Pomiary mogą być wykonywane w 120 punktach dla 19 różnych obciążeń.

Badania wykonywane są za pomocą nowoczesnej aparatury firmy Hottinger współpracującej z komputerem.


Dzięki opracowanemu w Instytucie oprogramowaniu pomiary i obliczenia stanów naprężeń wykonywane są w cyklu automatycznym.

Wyniki przedstawione są w najdogodniejszej dla klienta formie. Ocena wyników wykonywana jest według kryteriów uzgodnionych z klientem.

Zmieniony ( 11.12.2007. )