Badania hydrauliki siłowej


Badania układów i zespołów hydrauliki siłowej prowadzone są w zakresie:

 • badań siłowników hydraulicznych,

 • badań wciągarek układu podnoszenia maszyn dźwigowych (żurawie, podnośniki, układarki rur itp.)

 • badań zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych,

 • badań pomp i silników hydraulicznych,

 • badań szczelności kompletnych układów hydraulicznych i poszczególnych elementów,

 • badań trwałościowych elementów układów hydraulicznych,

 • modelowania hydraulicznych układów napędowych i sterowniczych,

 • pomiarów charakterystyk,

 • regulacji

Do badań wykorzystywane są następujące stanowiska:

 • stanowisko do badań rozdzielaczy i zaworów hydraulicznych,

 • stanowisko do badań pomp i silników hydraulicznych,

 • stanowisko do badań siłowników hydraulicznych o skoku do 8m,

 • stanowisko do badań wciągarek,

 • wieża do badań wciągarek,

 • komora klimatyczna do badań elementów o małych gabarytach.

Zmieniony ( 11.11.2007. )