Badania kompletnych maszyn


Badania kompletnych maszyn prowadzone są w zakresie:

  • badań eksploatacyjnych (funkcjonalnych),

  • badań stateczności,

  • badań stateczności bocznej,

  • badań hałasu na stanowisku operatora i hałasu zewnętrznego,

  • badań trakcyjnych,

  • badań homologacyjnych,

  • przyspieszonych badań zmęczeniowych,

  • badań na zgodność z dyrektywami UE w celu uzyskania certyfikatu niezbędnego dla wystawienia deklaracji zgodności i możliwości oznakowania maszyny symbolem CE.

 Zmieniony ( 12.11.2007. )