Badania konstrukcji chroniących operatora maszyn do robót ziemnych


Badania konstrukcji chroniących operatora maszyn do robót ziemnych FOPS i ROPS obejmują:


  • ładowarki gąsienicowe i kołowe,
  • koparko-ładowarki,

  • ciągniki gąsienicowe i kołowe,

  • równiarki,

  • zgarniarki samojezdne kołowe,

  • spycharki gąsienicowe i kołowe.


Badania prowadzone są w celu:

  • sprawdzenia, czy odkształcenia wywołane obciążeniem spadającego przedmiotu nie naruszają przestrzeni chronionej operatora DLV,

  • sprawdzenia, czy odkształcenia wywołane obciążeniem na skutek wywrócenia się maszyny lub przewrócenia na bok nie naruszają przestrzeni chronionej operatora DLV,


Stanowisko badawcze umożliwia przeprowadzenie badań zgodnie z normami ISO i PN.

Zmieniony ( 11.12.2007. )