Układ elastycznego zwieszenia podwoziUkład jest przeznaczony do zastosowania w ciężkich pojazdach 2 i 3 osiowych o nacisku na oś do 12t i prędkości jazdy do 70 km/h, w tym do podwozi żurawi drogowo-terenowych.

Kompletacja
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych zapewnia kompletację układu obejmującą:

 • pulpity sterownicze,
 • cylindry zawieszenia,
 • akumulatory hydrauliczne,
 • wskaźniki położenia,
 • bloki zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych.

Układ zapewnia:

 • wyrównywanie nacisków koła przy jeździe transportowej,
 • blokowanie zawieszenia w różnych położeniach,
 • obniżenie wysokości pojazdu np. przejazd pod wiaduktem - max 100mm,
 • możliwość dostosowania do pracy na pochyłości,
 • opróżnianie i poziomowanie układu w cyklu automatycznym lub niezależnym,
 • informację o wypoziomowaniu układu.

Układ zaprojektowany i produkowany w PIMB. Zastosowanie w produkowanych żurawiach DUT-0300, DUT-0502 oraz przygotowywanych żurawiach DUT-0700 i DUT-0900

Zmieniony ( 20.09.2007. )