Nasza oferta

Logowanie

Gościmy

Statystyka

Strona główna arrow Działalność
Działalność

Przedmiotem działania Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń w dziedzinie maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowo-transportowych i urządzeń mechanicznych dla obronności kraju. Obejmuje on w szczególności:

 • produkcję konstrukcji metalowych i ich części;
 • obróbkę metali i nakładanie powłok na metale;
 • obróbkę mechaniczną elementów metalowych;
 • produkcję maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
 • produkcję sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
 • produkcję urządzeń dźwigowych i chwytaków;
 • produkcję łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
 • produkcję narzędzi mechanicznych;
 • naprawę i konserwację maszyn oraz sprzętu transportowego;
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • produkcję broni i amunicji;
 • produkcję wojskowych pojazdów bojowych;
 • produkcję pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów;
 • produkcję pozostałych pojazdów samochodowych;
 • produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcję przyczep i naczep;
 • konserwację i naprawę pojazdów samochodowych;
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych;
 • badania homologacyjne pojazdów oraz badania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
 • badania pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR);
 • badania pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych i bankowozów;
 • certyfikację maszyn i zespołów;