Nasza oferta

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Oferta projektowa Drukuj
Instytut prowadzi prace projektowo-rozwojowe w dziedzinie maszyn budowlanych i ich zespołów napędu, a także innych mechanicznych wyrobów specjalistycznych przeznaczonych do stosowania w różnych dziedzinach, w tym dla przemysłu obronnego.

Jako główne grupy wyrobów projektowanych w Instytucie wymienić należy:

 • żurawie samochodowe,
 • środki transportu wewnątrzzakładowego i technologicznego z napędem mechanicznym, hydrostatycznym i hydrodynamicznym,
 • urządzenia przeładunkowe,
 • maszty i anteny dla służb radiolokacji.

W wymienionych dziedzinach Instytut specjalizuje się w projektowaniu:

 • samojezdnych podwozi maszyn,
 • nadwozi dźwigowych,
 • wysięgników teleskopowych i kratownicowych,
 • innych konstrukcji nośnych blachownicowych i kratownicowych,
 • specjalistycznych stanowisk badawczych,
 • układów zawieszenia podwozi, w tym typu hydrauliczno-pneumatycznego,
 • układów kierowniczych pojazdów,
 • mechanizmów dźwigowych, w tym:
 • układów hydraulicznych siłowych i sterowniczych oraz ich elementów (cylindrów, zaworów, złączy itp.),
 • układów elektrycznych i elektronicznych maszyn.

Projekty Instytutu uwzględniają wymagania międzynarodowe zawarte w:

 • Normach ISO,
 • Dyrektywach EEC/EWG.

Zmieniony ( 28.11.2011. )