Nasza oferta

Logowanie

Gościmy

Statystyka

 • Współpraca  ( 1 pozycji )
 • Dopuszczenia jednostkowe pojazdów  ( 1 pozycji )
 • Homologacja pojazdów  ( 1 pozycji )
 • Używane maszyny  ( 1 pozycji )
 • Dla komunikacji  ( 2 pozycji )

  Instytut oferuje rodzinę maszyn ułatwiających sprawne usuwanie skutków awarii oraz prowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych tramwajowej sieci trakcyjnej a także naprawę torowisk i transport szpul z przewodem trakcyjnym.

 • Projektowanie  ( 1 pozycji )
  Instytut prowadzi prace projektowo-rozwojowe w dziedzinie maszyn budowlanych i ich zespołów napędu, a także innych mechanicznych wyrobów specjalistycznych przeznaczonych do stosowania w różnych dziedzinach, w tym dla przemysłu obronnego.

 • Produkcja  ( 1 pozycji )

  Wydział Produkcyjno - Usługowy posiada uniwersalne wyposażenie techniczne pozwalające na wytwarzanie wyrobów różnorodnych pod względem konstrukcji, wielkości masy, ilości i części eksploatacyjnych od półfabrykatów do gotowych maszyn, spełniając indywidualne wymagania klientów.

 • Badania  ( 14 pozycji )

  Instytut oferuje badania kompletnych maszyn oraz ich zespołów w zakresie:

   • badań homologacyjnych pojazdów oraz badań w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

   • badań obciążeń i oceny trwałości zmęczeniowej mechanizmów i konstrukcji nośnych,

   • badań hydrauliki siłowej,

   • badań kompletnych maszyn,

   • badań ergonomii maszyn,

   • badań poziomu hałasu na stanowisku pracy oraz hałasu emitowanego przez maszyny
    i urządzenia do środowiska,

   • badań tensometrycznych konstrukcji żurawi, maszyn budowlanych i pojazdów,

   • badań stateczności żurawi i maszyn budowlanych,

   • badań stateczności bocznej,

   • badań konstrukcji chroniących operatora maszyn do robót ziemnych,

   • badań bankowozów i pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych,

   • badań rejestracyjnych i kontrolnych pojazdów,

   • badania sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni.

 • Oferta wydawnicza  ( 1 pozycji )

  W Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. można zakupić publikacje zwarte przedstawiające osiągnięcia naukowo-techniczne Instytutu. Opracowania te zawierają wiedzę gromadzoną przez pracowników Instytutu w trakcie wykonywania zadań i rozwiązywania konkretnych problemów natury technicznej. Walorem naszych publikacji jest ścisłe odniesienie do zastosowań praktycznych, a prezentowane rozwiązania zostały wielokrotnie sprawdzone.
  Prace PIMB można zamówić korespondencyjnie, telefonicznie ( 0 22 786 23 26), faksem (0 22 786 18 30 ) lub
  e-mailem, a także zakupić w Instytucie. Przy sprzedaży wysyłkowej doliczamy koszty przesyłki i pobrania. Przy zamówieniu prosimy o przekazanie nam numeru NIP.

 • Powierzchnie do wynajęcia  ( 1 pozycji )

  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp z o.o. posiada do wynajęcia pomieszczenia.