Nasza oferta

Dawne konstrukcje

Dawne konstrukcje

Logowanie

Gościmy

Statystyka

Strona główna
LIKWIDATOR
Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji w Kobyłce
informuje, iż Zgromadzenie Wspólników Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce w dniu 1 września 2015 r. podjęło Uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.