Metoda obliczen wytrzymalosci jednostopniowych silownikow hydraulicznych

Kosinski Stanislaw

"Metoda obliczen wytrzymalosci jednostopniowych silownikow hydraulicznych"

2002, s.90