Publishing


Poniżej przedstawiamy listę naszych publikacji:

Henryk Zawadzki
Wprowadzanie na jednolity rynek Unii Europejskiej maszyn budowlanych i urządzeń dźwigowo-transportowych. Komentarz do obowiązujących przepisów.
cena 45 zł  więcej...

Władysław Bortkiewicz
Sterowanie i regulacja hydraulicznych mechanizmów roboczych żurawi samojezdnych
cena 25 zł
więcej...


Stanisław Kosiński
Obliczanie wytrzymałości wielostopniowych siłowników hydraulicznych
cena 30 zł  
więcej...


Władysław Bortkiewicz
Układy i elementy hydrauliczne napędów mechanizmów roboczych żurawi samojezdnych
cena 25 zł  
więcej...


Kosiński Stanisław
Metoda obliczeń wytrzymałości jednostopniowych siłowników hydraulicznych
cena 25 zł  
więcej...


Malinowski Janusz
Opis eksploatacyjnych widm wybranych zespołów koparek
cena 20 zł
więcej...


Balcerowski Jan
Trwałość walcowych przekładni zębatych
cena 20 zł
więcej...